Ett Fosen!

Rune Schei

Rune Schei (SpareBank 1):

-Stjørnfjordbrua er kjempeviktig for Fosen!

-Vi får et felles bo- og arbeidsmarked. Dette gjelder både utdanning, arbeidsplasser og kulturtilbud.

-Vi ser at det er problemer med at det er langt å dra og kostbart. Med denne brua blir vi ett Fosen! Det blir raskere å komme seg til Rørvika og senere få på plass Trondheimsfjordbrua. Andre steder som har fått bruer har opplevd vekst. Fosen blir en forstad til Trondheim på linje med f.eks. Malvik og Melhus.

-Vi har areal med plass til industri og folk samtidig som vi kan dra veksler på det som befinner seg i Trondheim.