Stjørnfjordbrua vil ha stor betydning for fast bosetting!

Vibeke Røsjø

Vibeke Røsjø (Stjerneskifer, Indre Fosen kommune):

-Forbindelse over Stjørnfjorden har veldig mye å si for fast bosetting og vi får et større arbeidsmiljø i nærheten! Videre vil det har stor betydning for nærbarnehage, nærskole, nærbutikk – det vil være mer attraktivt å bo hos oss.

-Rissa, Ørland og Bjugn blir ett område og kollektivtrafikken mellom sentraene kan bedres.  Det blir lettere for skoleelever som går på skole i nabokommunen – de kan bo hjemme. Samtidig vil barn enklere delta på fritidsaktiviteter som fotballcuper, etc. Reisetida vil kortes ned for alle!

-Gevinsten vil bli stor internt på Fosen. Vi ligger kanskje på den rolige siden av Stjørnfjorden og dette området vil bli mer attraktivt for bosetting. Vi kan lettere kan benytte oss av ishallen, bowling, etc. på den andre siden. For næringslivet vil det bli store besparelsen i arbeidstid i reising og dermed økte inntekter. Gevinsten for både arbeidskontoen og fritidskontoen vil bli enorm!