Samfunnsøkonomiske virkninger av forlenget varighet for bompengefinansering

bompenger

En ny rapport ser på samfunnsøkonomiske virkninger av lengre innkrevingsperiode for bompenger.

Rapporten påpeker at dagens praksis med innkreving i inntil 20 år kan medføre at prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme ikke lar seg finansiere.

-Den aktualiserer dermed en revurdering av dagens restriktive praksis, sier Olav Ellevset (daglig leder Fosenbrua AS)

Les rapport:
Samfunnsøkonomiske virkninger av forlenget varighet for bompengefinansering (Tom-Reiel Heggedal, Espen R. Moen, Christian Riis, Oeconomica DA2, Oslo 12. november 2016)

Pressemelding (Fosenbrua AS)