Trafikkanalysen for Fosen

Norconsult har laget en trafikkanalyse for prosjektet. Året 2022 er brukt som beregningsår.

Tiltakene betyr at mesteparten av befolkningen på Fosen vil kunne nå Trondheim sentrum på mindre enn en time.

-Beregningene tyder på større endringer i trafikken enn det vi har antatt til nå, og styrker finansieringsgrunnlaget for prosjektet, sier Olav Ellevset (daglig leder Fosenbrua AS)

Les rapport:

Fosenbrua AS – Trafikkanalyse og potensielle virkninger av vegtiltak, Norconsult, Sindre Blindheim februar 2017)

 

Rekkevidde Trondheim - Fosen

 

Illustrasjon som viser endret rekkevidde med bil, fra dagens situasjon (venstre) til ny situasjon (høyre) hvor alle tiltakene er realisert. Utgangspunkt fra Trondheim sentrum, med ulike intervall i minutter.