Stikkord: Fosen

logo Fosenbrua

Fosenkonferansen utsatt til høst 2020

Fosenbrukonferansen 2020 skulle gå av stabelen 3. eller 4. juni på Ørland kultursenter på Brekstad. Den måtte naturligvis utsettes, og vi vil i stedet prøve å holde den sen august eller september i år.

I tillegg til tidligere omtalt program vil også tidligere olje- og energiminister, og mangeårig ordfører i Os kommune, Terje Søviknes snakke om hva fastlandsamband og nye veier har betydd for Bergensområdet.

Vi kommer tilbake med ny dato, og endelig program.

Fosenbrua

Bru til Fosen kan bli en trøndersk vinnersak

Adresseavisen 31.08.17:

Bru til Fosen kan bli en trøndersk vinnersak

Det er spennende tanker

I Adresseavisen tirsdag la Vollan frem ambisjonen om å bygge ei flytebru over fjorden, ny bru over Stjørnfjorden til Bjugn/Ørland og nye veier i tilknytning til bruene. Prosjektet er anslått å koste 12 milliarder kroner.

les artikkel

Trafikkanalysen for Fosen

Norconsult har laget en trafikkanalyse for prosjektet. Året 2022 er brukt som beregningsår.

Tiltakene betyr at mesteparten av befolkningen på Fosen vil kunne nå Trondheim sentrum på mindre enn en time.

-Beregningene tyder på større endringer i trafikken enn det vi har antatt til nå, og styrker finansieringsgrunnlaget for prosjektet, sier Olav Ellevset (daglig leder Fosenbrua AS)

Les rapport:

Fosenbrua AS – Trafikkanalyse og potensielle virkninger av vegtiltak, Norconsult, Sindre Blindheim februar 2017)

 

Rekkevidde Trondheim - Fosen

 

Illustrasjon som viser endret rekkevidde med bil, fra dagens situasjon (venstre) til ny situasjon (høyre) hvor alle tiltakene er realisert. Utgangspunkt fra Trondheim sentrum, med ulike intervall i minutter.