Stikkord: webinar

webinar om Fosenbrua AS 09-02-21

Nyhetsbrev nr. 2 feb. 2021- se NiT webinar om Fosenbrua AS

Nyhetsbrev No. 2 Februar 2021:

Webinar om Fosenbru-prosjektene

Stor interesse for webinaret om Fosenbru-prosjektene og erfaringer med fastlandsamband i Bergensområdet 9. februar 2021

Tirsdag 9. februar 2021 arrangerte NiT Indre Fosen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) et webinar med tittel:
Bru over Trondheimsfjorden – en regional «gamechanger»

Det var stor interesse med 146 påmeldte. Møtet var arrangert i samarbeid med Fosenbrua AS, og var ledet av daglig leder NiT Indre Fosen, Ingunn Rokseth. Innledningsvis var det først en introduksjon til Fosenbru-prosjektene og status og tenkningen rundt de ved daglig leder i Fosenbrua AS, Olav Ellevset.

Deretter fulgte det et foredrag ved tidligere olje- og energiminister og ordfører i Os, Terje Søviknes, om erfaringene med fastlandsamband og andre større prosjekter i Bergensområdet. Over mange år har de bidratt til å gjøre bo-, arbeids- og serviceregionen rundt Bergen større, med alle de vekstvirkningene dette har hatt.

Til slutt var det en diskusjon i studio ledet av næringspolitisk leder i NiT Børge Beisvåg, der møteleder og innlederne deltok.

Vennlig hilsen
Olav Ellevset
Daglig leder Fosenbrua AS
www.fosenbrua.no
post@fosenbrua.no
Mobil: +47 952 19459

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Nyhetsbrev februar 2021 – webinar

Webinar i regi av Næringsforeningen i Trondheimsområdet tirsdag 9. februar 2021

Tirsdag 9. februar 2021 kl 0900 arrangerer NIT Indre Fosen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen et webinar med tittel:

Bru over Trondheimsfjorden – en regional «gamechanger»

Innledningsvis blir det kortere utgaver av to innlegg fra Fosenbru-konferansen 2020 på Brekstad 22. september 2020. Den ene innlederen vil være tidligere Olje- og energiminister og Ordfører i Os, Terje Søviknes, mens de andre vil være Styreleder Ove Vollan og Daglig leder Olav Ellevset fra Fosenbrua AS. Etterpå vil det bli en diskusjon om hva slike samband kan bety for regional vekst med referanser fra Vestlandet.

For de som ønsker å delta er det link til arrangementet nedenfor:

https://www.nitr.no/no/moter/d8e42101-a307-fbac-8ef9-5ff5763863c5?contactid=59722a30-0f9c-d826-83a3

Vennlig hilsen

Olav Ellevset
Daglig leder Fosenbrua AS
www.fosenbrua.no
post@fosenbrua.no
Mobil: +47 952 19459