Kategori: min-mening

Tore Solli

Prosjektene vil komme!

Tore Solli (leder Næringsavdelinga i Indre Fosen kommune):

-Begge bruene vil ha enorm betydning!

-Både for bo- og arbeidsmarked internt på Fosen og kommunikasjon til/fra Fosen. En gamechanger!

-Det er selvsgat en større utfordring å finansiere og bygge Trondheimsfjordbrua. Men de teknologiske løsningene finnes. Nedskrivingstid, m.m. må ordnes og så er det ikke noe som stopper oss! Prosjektene kommer – det er spørsmål om når.

 

Rune Schei

Ett Fosen!

Rune Schei (SpareBank 1):

-Stjørnfjordbrua er kjempeviktig for Fosen!

-Vi får et felles bo- og arbeidsmarked. Dette gjelder både utdanning, arbeidsplasser og kulturtilbud.

-Vi ser at det er problemer med at det er langt å dra og kostbart. Med denne brua blir vi ett Fosen! Det blir raskere å komme seg til Rørvika og senere få på plass Trondheimsfjordbrua. Andre steder som har fått bruer har opplevd vekst. Fosen blir en forstad til Trondheim på linje med f.eks. Malvik og Melhus.

-Vi har areal med plass til industri og folk samtidig som vi kan dra veksler på det som befinner seg i Trondheim.

Vibeke Røsjø

Stjørnfjordbrua vil ha stor betydning for fast bosetting!

Vibeke Røsjø (Stjerneskifer, Indre Fosen kommune):

-Forbindelse over Stjørnfjorden har veldig mye å si for fast bosetting og vi får et større arbeidsmiljø i nærheten! Videre vil det har stor betydning for nærbarnehage, nærskole, nærbutikk – det vil være mer attraktivt å bo hos oss.

-Rissa, Ørland og Bjugn blir ett område og kollektivtrafikken mellom sentraene kan bedres.  Det blir lettere for skoleelever som går på skole i nabokommunen – de kan bo hjemme. Samtidig vil barn enklere delta på fritidsaktiviteter som fotballcuper, etc. Reisetida vil kortes ned for alle!

-Gevinsten vil bli stor internt på Fosen. Vi ligger kanskje på den rolige siden av Stjørnfjorden og dette området vil bli mer attraktivt for bosetting. Vi kan lettere kan benytte oss av ishallen, bowling, etc. på den andre siden. For næringslivet vil det bli store besparelsen i arbeidstid i reising og dermed økte inntekter. Gevinsten for både arbeidskontoen og fritidskontoen vil bli enorm!