Notat (Norconsult): Trafikkanalyse Stjørnfjorden – Fosenbrua-utvidelse

logo Fosenbrua

Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS):

Viser til tidligere resultatoversikt for nye kjøringer med trafikkmodellen, der kryssing av Stjørnfjorden kommer først og deretter ny veg Fevåg-Rissa

Nå foreligger notatet Norconsult har laget etter kjøringene.

Resultatene er svært gode, og det vil derfor være svært så aktuelt å vurdere kryssing av Stjørnfjorden som første tiltak. Som det framgår, det aller meste av trafikken som vi velge å benytte seg av bru eller tunnel over/under Stjørnfjorden vil forbli internt på Fosen og ikke øke trafikken på Flakk-Rørvik-sambandet nevneverdig.

Dette betyr at vi vil begynne å se på et regnestykke for et eget selvfinansierende byggetrinn for Stjørnfjorden. Først bør vi vite noe mer om fjellforløpet for å vurdere undersjøisk tunnel, men avhengig av lengden på den kan vi komme borti krav om to løp på tunnelen. Det gjør at det fortsatt vil være aktuelt å vurdere flytebru.